Super Team

Pumpar och flödesteknik, sedan 30 år!

Det började med en anställning hos Record-Materiel i Sollentuna, som var den tidens mest namnkunniga företag inom branschen specialpumpar.

Pumpfabrikat som Waukesha, ITT, SSP, Iwaki, Bredel, Wilden, m fl utgjorde vårt gedigna pumpprogram och var den tidens mest högkvalitativa fabrikat. 

Vi som arbetade där fick möjligheten att skola oss i pumpteknik och att "tänka" pump och dess olika problemlösningar.

Ett stort tack till Rekord-Materiel och familjen Wikner, för de roliga och givande åren och för att vi fick ta del och lära av Era erfarenheter.

Pumplösningarna till kunden var då som nu, baserad på hög produktkvalitét, men i lika stor omfattning, på erfarenheter och praktiska kunskaper.

Sedan 1997, driver jag eget pumpföretag och arbetar vidare inom branschen med nya pumptyper och nya tekniska innovationer.
Samt med ytterligare erfarenheter.

Om vi jämför oss med det gamla ärevördiga Rekord-Materiel så skiljer sig företagsformen och inriktningen åt,
genom att vi endast är 2 personer anställda i företaget istället för 15, och att såväl omsättningen som produktprogrammetnär mindre omfattande.

Rosenblad & Holm använder ett utvecklat kontaktnät och de bästa resurser som finns för varje speciellt behov inom ex service, byggnation, konstruktion, elektronik etc.
Vi håller i trådarna och ansvarar för lösningen, funktionen och produkten till kunden. 

Men det är samtidigt flera duktiga specialister involverade.
Verkstaden där servicearbetena utförs ligger i huset, men sköts av Tjust AT AB, som bl a är specialiserade på avancerade renoveringar av automat-växellådor, och givetsvis våra pumpar!

Byggnationer och montage av våra kompletta pumpenheter, tillverkas av Jonsson Tool AB i Vimmerby. Deras specialitet är rostfria konstruktioner och byggnationer av specialmaskiner och automatiseringar. 

Ett annat viktigt led, är givetvis vårt utvecklade samarbete med våra världsledande leverantörer och pumptillverkare. 

Denna "företagsstruktur" ger en hög flexibilitet och möjlighet att involvera de bästa samarbetspartner och specilalister som finns att tillgå inom varje specifikt område.

Vi kan däremot inte skryta med att vara ett av de "största" företagen i branchen! Det är heller inte vår ambition. Vi har heller inte någon avsikt att verka som ett "heltäckande" pumpföretag med en "komplett katalog".
Vi tror nämligen inte att det finns någon sådan i praktiken. 
Dvs att ha ett sortiment som täcker alla pumpbehov och dessutom ha en uppdaterad personal som kan innehållet.

Vår ambition är istället att se till att verkligen vara experter inom vårt område och vårt sortiment, och att genom ett aktivt och utvecklat kontaktnät med olika specialister,
samt ett nära samarbete med våra leverantörer och tillverkare, ge kunden det bästa av våra erfarenheter, tekniska lösningar och produktkvalité.

Man skulle kanske kunna uttrycka det som att vi försöker att vara störst på det som vi är bäst på! 


Rosenblad & Holm AB i Västervik, är en liten länk i kedjan. Det är inte utan stolthet och glädje som vi söker förvalta det förtroendet som givits oss för den svenska marknaden.
Till sist, det är förtroendet som vi får från våra nöjda kunder, 
som slutligen har den allra största betydelsen. 
Och det är inte från teoriböckerna utan från Er vi har hämtat de värdefulla erfarenheterna.

Det tackar vi Er för!

Med vänliga hälsningar

Roger Holm /vd